Bel ons: +31 (0)320-714220

DE enige echte backup internet verbinding via de satelliet, bij Satpower Nederland!


Met een Back-up satelliet internet verbinding heeft u maximale zekerheid dat uw
internet- en/of telefonie door blijft gaan ook bij een storing van de hoofdverbinding.

 Veel on­der­ne­min­gen zijn te­gen­woor­dig af­han­ke­lijk van een goed wer­ken­de in­ter­net- en te­le­foon­ver­bin­din­gen. Om het ri­si­co op on­der­bre­kin­gen van de ver­bin­din­gen te mi­ni­ma­li­se­ren, biedt Satpower Nederland een back-up ver­bin­ding aan.

Bij een back-up ver­bin­ding wordt uw ‘hoofd­ver­bin­ding’ uit­ge­breid met een 2e aan­slui­ting bij een an­de­re net­werk­le­ve­ran­cier.

Wat is het verschil tussen een back-up verbinding via de kabel en via de satelliet?
back-up internet verbinding via de kabel ligt in 99% van de gevallen in dezelfde kabel tracé als uw hoofdverbinding.  Stel de kabel wordt stuk gegraven waar uw hoofdverbinding over loopt, zal de risico groot zijn dat uw back-up verbinding via de kabel ook stuk zal zijn.

Satpower Nederland biedt DE enige echte back-up verbinding aan, dit komt doordat Satpower Internet Back-up verbinding via de lucht naar de satelliet verbinding maakt, en daar door niet afhankelijk is van lokale infrastructuur.

Om­dat de back-up ver­bin­ding van Satpower Nederland niet afhankelijk is van lokale infrastructuur is de kans zeer klein dat de­ze ook niet zal func­ti­o­ne­ren, waar­door ie­der­een bin­nen uw on­der­ne­ming ge­woon door kan wer­ken.

Het voordeel van de satelliet internet back-up verbinding:

  • niet afhankelijk van lokale infrastructuur
  • Betaal naar wat u verbruikt heeft
  • De verbinding beschikt over een hoge download en upload snelheid
  • De verbinding is per uur opteschalen naar 1:1 dedicated/gegarandeerde bandbreedte

 

Technische specificaties:

Best effort modus:
10Mbps download snelheid maximaal
 4Mbps upload snelheid maximaal
1 vast IP adres
U betaald €65,00 excl. Btw per verbruikte 1GB (1000MB)

Dedicated 1:1 booked modus:
10Mbps* download snelheid 1:1 dedicated
10Mbps* upload snelheid 1:1 dedicated
1 vast IP adres
U betaald €65,00 excl. btw per verbruikte 1GB (1000MB)
* Prijs en snelheid afhankelijk van de geboekte snelheid en tijdsduur.
   Download is te boeken tussen 0-10Mbps / Upload is te boeken tussen 2-10Mbps

Drop us your email address and stay connected with us